JAARVERSLAG
JAARVERSLAG
JAARVERSLAG
JAARVERSLAG
JAARVERSLAG
JAARVERSLAG
JAARVERSLAG

JAARVERSLAG 2022

Download PDF
users icon
4.591
Deelnemers
ingezameld gewicht icon
3.717 ton
Ingezameld gewicht
inzamelpunt icon
24.355
Inzamelpunten
ophalingen icon
27.485
Ophalingen
inzamelpercentage icon
58,5%
Inzamelpercentage
inzamelefficiëntie icon
>90%
Inzamelefficiëntie
"
"

Samen werken aan een mooie toekomst

Batterijen veranderen. Hoe je ze inzamelt ook.

Deze stelling klinkt je vast bekend in de oren, want je kwam ze vorig jaar ook al tegen in ons jaarverslag. En ook in onze campagnes is “verandering” overal aanwezig. Zo zien we steeds meer apparaten met ingebouwde batterijen. Wist je dat bijna 80% van alle draagbare oplaadbare batterijen die in België verkocht worden, in een apparaat zijn ingebouwd? Die ingebouwde batterijen zijn een nieuwe uitdaging voor Bebat, inzamelpunten en consumenten. Om alle 11 miljoen Belgen mee te nemen in dit verhaal, moeten we hen allemaal informeren via onze communicatiecampagnes.

Ook grote batterijen, zoals fiets-, auto- en thuisbatterijen zijn aan een flinke opmars bezig. Bij Bebat denken we na over hun levenscyclus. We onderzoeken of deze batterijen gedeeltelijk hergebruikt kunnen worden voordat ze naar recyclage gaan. In de toekomst wordt dit een nieuwe standaard voor ons. Dat vraagt om innovatie, pionierswerk en technische hoogstandjes.

Milieu begint al op school.

9% van ons inzamelresultaat hebben we te danken aan de inzamelunits op scholen. Maar Bebat gaat verder en biedt lespakketten aan voor lagere en secundaire scholen. We verwelkomen jaarlijks bijna 5.000 leerlingen bij Villa Pila, ons bezoekerscentrum. Hier leren kinderen al op jonge leeftijd om milieubewust te zijn. Zo maken ze de wereld een stukje mooier.

We kijken heel tevreden terug op 2022.

Dankzij de inzet van alle Belgen, inzamelpunten en deelnemers, steeg de inzameling met 2% tot 3.717 ton. Een heel mooi resultaat, zeker omdat er in 2022 5% minder batterijen verkocht werden. Het aantal deelnemers van Bebat steeg flink tot 4.591, met in totaal 501 nieuwe bedrijven die zich in 2022 aansloten.

Bij Bebat blijven we innoveren.

We helpen bedrijven die actief zijn met batterijen en ontwikkelen samen slimme oplossingen. Zo hebben we in 2022 onze slimme inzamelunits volledig uitgerold, die automatisch melden wanneer ze moeten opgehaald worden. We hebben ook speciale inzamelcontainers ontwikkeld om grote batterijen veilig in te zamelen.

Samen met de thuisbatterijen sector en Fluvius werken we aan een app die belangrijke technische gegevens over thuisbatterijen verzamelt. Dat is efficiënt en eenvoudig voor bedrijven en garandeert dat de milieubijdrage maar één keer betaald wordt, zelfs als een huis van eigenaar verandert. Beter voor iedereen dus.

Bij Bebat zien we een toekomst vol mogelijkheden voor mens en milieu. Samen blijven we groeien en werken we aan een betere wereld voor ons allemaal.

Peter Coonen
Gedelegeerd Bestuurder
Yves Van Doren
Voorzitter Bestuursorgaan

Missie

01
Bij Bebat werken we aan een beter milieu door steeds meer afgedankte batterijen in te zamelen en ze steeds beter te recycleren. 
02
Wij maken inzamelen en recycleren zo gemakkelijk, veilig en efficiënt mogelijk.
03
Wij stimuleren duurzaam gebruik, inzameling en recyclage door breed en duidelijk te communiceren.

Organisatie

Bebat is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), opgericht in 1995 door de producenten van batterijen en zorgt er voor dat bedrijven kunnen voldoen aan hun wettelijke aanvaardingsplicht.

Bebat geeft gebruikte batterijen een nieuw leven en behoort tot de wereldtop voor de inzameling van batterijen. In onze meer dan 24.000 inzamelpunten kunnen gebruikte batterijen gratis en gemakkelijk worden gedeponeerd. Bebat organiseert de ophaling, sortering en recyclage ervan.

Het bestuur van Bebat wordt gevormd door vertegenwoordigers van volgende bedrijven, organisaties en overheden:

Wat doet Bebat voor aangesloten bedrijven?

1

Rapporteren

Het registreren en rapporteren van het aantal op de markt gebrachte batterijen.

2

Inzamelnetwerk

Het organiseren en onderhouden van een landelijk dekkend netwerk.

3

Sensibiliseren

Consumenten sensibiliseren en preventieve acties ondernemen.

4

Inzameldoelstellingen

De wettelijke inzameldoelstellingen behalen.

5

Gewicht rapporteren

Het ingezamelde gewicht rapporteren.

6

Correct recycleren

De ingezamelde batterijen correct recycleren.

7

Recyclagerendementen

De wettelijke recyclagerendementen behalen en hierover rapporteren.

Deelnemers

Totaal aantal deelnemers
3.297
2019
3.674
2020
4.090
2021
Aantal deelnemers met een jaarlijkse aangifte 
2.336
2019
2.725
2020
3.109
2021
Aantal deelnemers met een maandelijkse aangifte 
961
2019
949
2020
981
2021
Aantal deelnemers dat losse batterijen op de markt brengt
789
2019
955
2020
1.080
2021
Aantal deelnemers dat enkel batterijen in een toestel op de markt brengt
1.442
2019
1.597
2020
1.696
2021
Aantal deelnemers dat zowel batterijen los als in een toestel op de markt brengt
1.065
2019
1.122
2020
1.314
2021
Batterijen uit pop

Audits

Bebat helpt aangesloten bedrijven om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. We maken dit zo makkelijk mogelijk en zijn transparant in onze communicatie.

De audits zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat alle aangesloten bedrijven op een eerlijke manier bijdragen aan het Bebat-systeem. Elk aangesloten bedrijf wordt minstens om de 3 jaar gecontroleerd.

Volledige audits
220
Online audits
1.098
TOTAAL
1.318

Op de markt gebrachte batterijen

*Opmerking bij het gebruik van de figuren: de weergegeven cijfers worden soms tot op de eenheid afgerond. Hierdoor kunnen afwijkingen ontstaan tussen de weergegeven totalen en de som van de individuele cijfers.
Herlaadbaar versus niet-herlaadbaar
Draagbaar - Industrieel - Automotive
Ingebouwd versus vervangmarkt
*Opmerking bij het gebruik van de figuren: de weergegeven cijfers worden soms tot op de eenheid afgerond. Hierdoor kunnen afwijkingen ontstaan tussen de weergegeven totalen en de som van de individuele cijfers.
"
"

Conclusie

Het aantal op de markt gebrachte batterijen in 2022 bedroeg 262.170.597 eenheden. Dit is een daling t.o.v. 2021 van 14.426.703 batterijen (-5%). Deze daling wordt voornamelijk teweeggebracht door een daling in zinkkool (-46%), alkaline (-3%) en zinklucht (-11%), maar wordt afgezwakt door een stijging in lithium herlaadbaar (7%).

In 2022 werd 59.819 ton batterijen op de markt gebracht. Het totale op de markt gebrachte gewicht is in 2022 met 3.130 ton gestegen ten opzichte van 2021. Dit komt overeen met een stijging van 6%. Deze stijging is het resultaat van de sterke stijging in de verkoop van ESS of thuisbatterijen. De stijging wordt echter afgezwakt door een daling in het gewicht van primaire batterijen (-7%) en algemeen herlaadbare batterijen (-3%). Algemeen herlaadbare batterijen zijn herlaadbare batterijen met uitzondering van de herlaadbare EV-, fiets- en ESS of thuisbatterijen.

Binnen de niet-herlaadbare batterijen dalen alkaline (-8%), zinkkool (-4%), zink-lucht (-6%) en zilver-oxide (-17%). De primaire lithiumbatterijen stijgen (2%). Bij de algemeen herlaadbare batterijen ziet men een daling van het gewicht van nikkel-cadmium- (-26%), nikkel-metaalhydride- (-16%) en herlaadbare lithiumbatterijen (-33%), terwijl het gewicht van de loodbatterijen gelijk blijft.

Ten opzichte van 2021 vond er een stijging plaats in het gewicht van de op de markt gebrachte EV-batterijen (19%). Ten slotte vond er een stijging van 1% plaats in het gewicht van de op de markt gebrachte fietsbatterijen.

Bekijken we de evolutie van het gewicht voor de verschillende batterijcategorieën, dan stellen we het volgende vast.

Het gewicht van de op de markt gebrachte draagbare batterijen daalt met 225 ton of met 4%. De grootste absolute dalingen zijn terug te vinden bij nikkel-metaalhydride en alkaline.

Het gewicht van de industriële batterijen steeg met 5.551 ton of 27% t.o.v. 2021. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan de stijging van loodbatterijen (14% t.o.v. 2021) en de sterke groei van de op de markt gebrachte ESS of thuisbatterijen (4.510 ton). Het gewicht van de automotive batterijen daalt met 2.195 ton of 7% t.o.v. 2021.

  Inzamelresultaten

  Totaal inzamelresultaat in gewicht (in ton)
  Inzamelresultaat draagbare batterijen in gewicht (in ton)
  Totaal inzamelresultaat per inzamelkanaal (in %)

  Totaal inzamelresultaat per inzamelkanaal (in %)

  De ingezamelde hoeveelheid in België steeg in 2022 met 2% of 87 ton.

  Dit komt in hoofdzaak door een verhoogde inzameling bij de kanalen retail, recyclageparken en scholen. De stijging van 2% in 2022 voor alle gewesten samen en over de kanalen heen ligt in de lijn met de inspanningen en initiatieven die wij doorheen 2022 zijn blijven ondernemen om de inzamelcijfers te maximaliseren.

  De figuren hier stellen het gewicht van elk inzamelkanaal voor, per regio en voor heel België.

  In Vlaanderen blijven bedrijven het belangrijkste inzamelkanaal (37%), gevolgd door recyclageparken (28%) en retail (20%). In Wallonië zijn ook vooral de bedrijven (33%), recyclageparken (29%) en retail (18%) belangrijke inzamelaars in 2022. In Brussel zijn de voornaamste inzamelkanalen retail (33%) en bedrijven (30%).

  Batterijen in doosje

  Inzamelpercentage

  58,5%
  Inzamelpercentage 2022 België

  58,5% is het inzamelpercentage dat Bebat behaalde in 2022 volgens de wettelijke berekeningsmethode in België. Het is echter zeker niet zo dat de overblijvende 41,5% van de batterijen in het milieu terechtkomen.

  Hoewel het absolute inzamelcijfer in gewicht gestegen is met 2%, is er een lichte daling (0,5%) van het inzamelpercentage ten opzichte van 2021. Dit wordt voornamelijk verklaard door de stijging van het gemiddelde van het op de markt gebrachte gewicht draagbare batterijen gedurende het referentiejaar en de 2 jaren die hieraan vooraf gaan. Daarnaast is er de laatste jaren een sterke groei geweest van de herlaadbare lithiumbatterijen, die een veel langere levensduur hebben dan de referentieperiode van 3 jaar voor de berekening van het inzamelpercentage. Bebat verwacht dat het gewicht van herlaadbare lithiumbatterijen in de komende jaren sterk zal blijven toenemen. Het is duidelijk dat de huidige berekeningsmethode van het inzamelcijfer niet meer voldoet en dat de invoering van een berekeningsmethodologie voor het inzamelpercentage op basis van wat beschikbaar is voor inzameling absoluut noodzakelijk is.

  Met een inzamelpercentage van 58,5% voldoet Bebat ruimschoots aan de wettelijke doelstelling voor België en overtreft het de Europese doelstelling van 45% voor 2022. Dankzij deze resultaten blijft Bebat aan de top van de rangschikking, zowel in Europa als in de rest van de wereld.

  >90%
  Percentage inzamelefficiëntie

  Omdat de wettelijke berekeningsmethode geen realistisch beeld geeft van de werkelijke inzamelefficiëntie, laat Bebat regelmatig onderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van batterijen in huishoudafval.

  Meerdere studies tonen aan dat er per 100 kg huisvuil slechts 1 batterij wordt teruggevonden. Dit betekent dat Bebat meer dan 90% inzamelt van de batterijen die consumenten willen wegwerpen.

  11.800.000
  Aantal consumentenbewegingen

  Toestellen worden steeds kleiner, daardoor worden batterijen steeds lichter en neemt het gemiddelde gewicht van de batterijen die Bebat inzamelt voortdurend af.

  Om evenveel gewicht in te zamelen moeten consumenten meer batterijen inleveren en dus vaker een inzamelpunt bezoeken. In 2022 genereren we meer dan 11.800.000 consumentenbewegingen.

  Recyclage

  Sorteren en verwerken

  Wat sorteren we en welke materialen kunnen we herwinnen?

  Verwerkers

  Herwonnen metalen

  Wat kunnen we potentieel doen met de herwonnen materialen?

  De Belg en batterijen

  • 2 à 3 keer per jaar
   brengt een Belg gemiddeld zijn batterijen binnen in een Bebat-inzamelpunt.
  • 131 batterijen
   heeft een gemiddeld gezin in huis (58 losse batterijen, 73 in apparaten), waarvan er 30 leeg zijn.
  • 80%
   van de Belgen zegt zijn batterijen binnen te brengen in een Bebat-inzamelpunt. Gemiddeld gezien zouden de Belgen 73% van hun gebruikte batterijen stockeren en regelmatig binnenbrengen in een inzamelpunt. Ook 63% van de batterijen uit oplaadbare toestellen wordt gestockeerd en regelmatig binnengebracht.
  • 22 batterijen (*)
   koopt een Belg gemiddeld per jaar, dat is 519 gram (*). 15 koopt hij er los in de winkel aan, waarvan er 7 in een toestel zitten.
   (*) Enkel draagbare batterijen, industriële batterijen niet meegerekend.
  • 97%
   kent het Bebat-systeem.
  • 91%
   kent het merk Bebat, in 2010 was dit slechts 51%.
  • 74%
   beschouwt Bebat als een voorbeeld voor de milieusector.

  Bronnen:
  Declaraties op de markt gebrachte batterijen Bebat 2022
  Wettelijke bevolking N.I.S. 01/01/2022
  IVOX onderzoek 2022 Batterijen-onderzoek
  Diverse huishoudafvalanalyses 2011-2021

  Vrouw gooit batterijen in Bebat batterij ton

  Marketingcampagnes

  Bekijk het volledige rapport

  Download PDF